Teollinen internet – hyötyykö siitä koko teollinen sektori vai vain isot pelurit?

Teollisen internetin ympärillä pörisee ja pöhisee nyt kovasti. Monet suuryritykset ja julkisetkin toimijat ovat liikkeellä, kun on havaittu, että asian tiimoilta tehdään jo lujasti töitä useissa johtavissa teollisuusmaissa. Saksan Industrie 4.0 lienee julkisista hankkeista tällä haavaa mittavin, tavoitteena yksiselitteisesti pitää Saksan valmistava teollisuus globaalisti iskukykyisenä tulevaisuudessakin. General Electricin lähestymistapaa leimaa suurten infrajärjestelmien tuottavuuden parantaminen hyödyntäen järeätä massiivisen tietomäärän analysointia. Big machines, big data, You know…

Eri toimijoilla on eri painotukset ja se tekeekin keskustelusta jossain määrin vaikeasti hahmotettavaa. Joissakin yhteyksissä teollisen internetin kehittäminen rajautuu digitalisoinnin ja järjestelmäteknologian alueelle, tietoverkkojen integrointiin, joissakin korostetaan valmistustekniikoita, mm. 3D –tulostusta. Perinteinen koneiden ja laitteiden etävalvontakin mahtuu käsitteen alle mainiosti…

Ratkaistava peruskysymys on kuitenkin se, miten eri toimijat voisivat yhdessä hyötyä tästä avautuvasta mahdollisuudesta. Mikään yritys ei voi omia asiaa itselleen, koska se murentaisi koko toiminnan pohjan. Toisaalta tietoturvakysymykset ja yritysten rajapinnoissa liikkuvan tiedon käsitteleminen tuovat esiin mittavia uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Teollisen internetin sanotaan avaavan uusia mahdollisuuksia kaikenkokoisille yrityksille. Edellytys tälle on, että myös kehittämishankkeissa haetaan aktiivisesti tapoja eri toimijoiden yhteistoiminnan lisäämiselle ja erikokoisten yritysten huomioimiselle toimintaprosesseissa. On kaikin keinoin vältettävä sitä, että syntyy kuilu suurien yritysten suurien hankkeiden ja pienien toimijoiden välille. Tämä vaatii uudenlaista avoimuutta, uusien ansaintamallien ja yhteistyömuotojen avaamista; uutta ajattelutapaa ja tulevaisuuden johtamista. Toivottavaa on, että sekä suuryritykset, TEKES ja tutkimus- ja kehitysyhteisö ovat tässä pelinrakentajan roolissaan innovatiivisia ja aktiivisia. Mutta ei pkt-sektorillakaan pidä jäädä odottelemaan, mitä tuleman pitää, sillä juna on jo liikkeellä ja vauhti kiihtyy!

 

Martti Korhonen

050 5493300