Teollinen Internet

Teollinen internet on käsite, jolla pyritään kuvaamaan niitä mahdollisuuksia, joita syntyy, kun yhdistetään koneisiin ja laitteisiin älykkyyttä, tuodaan tieto saataville verkon kautta ja luodaan uusia tapoja hyödyntää tätä tietoa pyrkien parempaan tehokkuuteen ja edullisempiin kustannuksiin. Halpeneva sensoritekniikka, laajeneva pilvipalveluiden käyttöönotto ja globaalisti toimivat asiakkaat ovat muita kyseisen ilmiön ajureita. Tässä voi olla Suomen yrityksille todellinen mahdollisuus laajan prosessi-, kone- ja laiteosaamisen ja korkean tietoteknisen kompetenssin yhdistämisen kautta. Teollinen internet voi tarjota uusia menestyksen mahdollisuuksia myös pkt- sektorille.

Teollisen internetin trendejä:

  • Fyysinen maailma ’koodataan’ uudelleen tiedoksi siten, että sitä voidaan analysoida, opettaa ja muokata
  • Toiminnan optimointi tapahtuu useamman koneen/ laitteen/ järjestelmän ’yli’, ei vain yhdessä tehtaassa, vaan jopa globaalisti
  • Koneet yksinkertaistuvat, kun ohjaus korvaa toimilaitteen
  • Suunnittelussa otetaan huomioon liitettävyys ja moninkertaisuus

Ison haasteen ja samalla myös mahdollisuuden tuo kyberturvallisuuteen (tai –turvattomuuteen) liittyvä huoli siitä, miten globaalit järjestelmät suojataan ja varmistetaan. Tähän aihealueeseen on Suomessakin kiinnitetty huomiota ja hankkeita on käynnistetty.

Uskon, että teollinen internet on suomalaiselle osaamiselle uusi mahdollisuus, johon kannattaa panostaa.